پریست های لایت روم مجموعه فضای باز

ما در این مجموعه ۱۰ ایستگاه از پیش تنظیم را با نام فضای باز طراحی کرده ایم. ما وقتی از خانه بیرون می رویم و تجربه سفر به مکان های جدید و مرور آلبوم خاطرات و شبکه های اجتماعی خود را دوست داریم، ما را متفاوت می بینیم.

بازگشت به بالا