پریست های لایت روم مجموعه بلاگر غنی

10 Rich Mood Lightroom Presets 9

پریست های لایت روم مجموعه بلاگر غنی شامل ۱۰ پریست برای لایت روم دسکتاپ است. این ایستگاه از پیش تنظیم یک روش عالی برای صرفه جویی در وقت و تولید نتایج سازگار هنگام ویرایش است. با یک کلیک ، این نتایج مشابه تصویر موجود در تصاویر لیست می شود.

این مجموعه شامل چه مواردی است؟

  1. ۱۰ پریست برای لایت روم دسکتاپ
  2. دستورالعمل نصب

با توجه به ماهیت دیجیتالی این محصول هیچگونه مبادله ای و یا بازپرداخت صورت نمی گیرد!

۱۰۰۰۰ تومان – خرید
پریست های لایت روم مجموعه بلاگر غنی
بازگشت به بالا