پریست های لایت روم مجموعه مد ثروتمند

10 Rich Mood Lightroom Presets

پریست های لایت روم مجموعه مد ثروتمند بسیار زیباست. از عکس های با وضوح بالا برای بهترین نتیجه استفاده کنید. این ایستگاه از پیش تنظیم یک روش عالی برای صرفه جویی در وقت و تولید نتایج سازگار هنگام ویرایش است. با یک کلیک، این نتایج مشابه تصویر موجود در تصاویر لیست می شود.

این مجموعه شامل چه مواردی است؟

  1. ۱۰ پریست برای لایت روم دسکتاپ
  2. دستورالعمل نصب

با توجه به ماهیت دیجیتالی این محصول هیچگونه مبادله ای و یا بازپرداخت صورت نمی گیرد!