۱۴ پریست لایت روم موبایل مجموعه ویژه اینستاگرام

14 Mobile Presets Instagram Bundle

با ۱۴ پریست لایت روم موبایل مجموعه ویژه اینستاگرام شما می توانید یک خوراک زیبا در اینستاگرام را هدایت کنید. شما سبک خاص خود را خواهید داشت، عکس ها با یکدیگر ترکیب می شوند. ساخت عکس برای شما راحت تر خواهد بود!

این مجموعه شامل چه مواردی است؟

  • ۱ Vintage Preset
  • ۲ Peach Preset
  • ۱ SunVibes Preset
  • ۱ Lifestyle Preset
  • ۵ Film Preset
  • ۱ White Preset
  • ۲ Vogue Preset
  • ۱ Christmas Preset

با توجه به ماهیت دیجیتالی این محصول هیچگونه مبادله ای و یا بازپرداخت صورت نمی گیرد!

۲۳۰۰۰ تومان – خرید
۱۴ پریست لایت روم موبایل مجموعه ویژه اینستاگرام
بازگشت به بالا